ASO 2014 - Main Paper 1

1. 

काल मी मावळणारा सूर्य पाहिला.' या वाक्यातील 'मावळणारा' या विशेषणाचा प्रकार कोणता? 

2. 

'क्ष' व 'ज्ञ' या वर्णाना वर्णमालेत स्थान देणारे कोण?

3. 

पर्यायी उत्तरांतील - अंशाभ्यस्त शब्दांतील गटाबाहेरचा अंशाभ्यस्त शब्द कोणता?

4. 

खाली दिलेल्या पर्यायी उत्तरांतील 'पररूप संधी' असलेले योग्य पर्यायी उत्तर कोणते?

5. 

'अंत:करण' या शब्दाच्या संधीचा खालील योग्य पर्याय निवडा.

6. 

वाक्यातील क्रियापदाचा कर्ता किंवा कर्म यांच्याशी पुरुष, लिंग व वचन याबाबतीत अन्वय किंवा अनन्वय म्हणजे -

7. 

खालील पर्यायी उत्तरांतील गटाबाहेरचा शब्द असलेले पर्यायी उत्तर कोणते?

8. 

‘सरदार व जमिनदार यांचे वर्चस्व असणारे राज्यशासन' या शब्दसमूहाला खालील योग्य शब्द सांगा.

9. 

'एवढी यात्रा कधी पाहिली नव्हती' या विधानार्थी वाक्याचे पुढीलपैकी योग्य उद्गारार्थी वाक्य ओळखा.

10. 

'तू घरी जायचे होतेस' या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. 

11. 

खालील शब्दातील वर्णरचना कशी आहे? पर्यायी उत्तरांतील योग्य उत्तर शोधा.
‘कृष्णार्पण' 

12. 

“यात्रेकरूंना मंदिरात प्रवेश मिळावा' या विधानाचा उपप्रकार ओळखा.

13. 

खालीलपैकी महाप्राण व्यंजने ओळखा.

14. 

खालील वाक्याचा योग्य तो प्रयोग ओळखा.
'तू घरी जायचे होतेस.'

15. 

खालील उभयान्वयी अव्यये व त्यांचे उपप्रकार यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

16. 

पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
(अ) शब्दयोगी अव्यये नामांना जोडून येत नाहीत.
(ब) शब्दयोगी अव्यये विकारी शब्द आहेत.
पर्यायी उत्तरे : 

17. 

पर्यायी उत्तरांत ‘चतुर्थी विभक्तीचे संप्रदान कारकार्थ' असलेले वाक्य कोणते ?

18. 

'मंदा तू पुढे जा, हा मी आलोच' या वाक्यातील 'हा' हे सर्वनाम असून, त्याचा वापर क्रियाविशेषणासारखा केला आहे. या विधानाबाबत उत्तराचा खालील योग्य पर्याय निवडा. 

19. 

खालीलपैकी कोणता शब्द अरबी - फारसी उपसर्ग लागून तयार झाला आहे?

20. 

पुढीलपैकी मराठी प्रत्यय लागून झालेला तद्धित शब्द कोणता?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018