PSI Pre 2013

1. 

जोड्या लावा..

2. 

1+2-3-4 +5+6-7-8+..........+25 +26-27-28 ची बेरीज किती असेल? 

3. 

जर 16 कामगारांना 100 साड्या विणायला 21 दिवस लागतात तर 200 साड्या 12 दिवसात विणायला किती कामगार लागतील?

4. 

615 या संख्येच्या विस्तारित रूपात एकक स्थानचा अंक कोणता?

5. 

जर  तर ची किंमत किती ?

6. 

जर α + β = 5 आणि α3 + β3 = 20. तर ज्या वर्गसमीकरणाची मूळे α आणि β असतील ते समीकरण काय असेल?

7. 

9 + 9 x 9 - 9 ÷ 9 ची किंमत ___________ आहे.

8. 

9. 

सचिन, सेहवाग व धोनी यांनी मिळून 228 धावा केल्या. जर सेहवाग ने धोनीपेक्षा 12 धावा जास्त केल्या व धोनीने सचिनपेक्षा 9 धावा कमी केल्या असतील तर सचिनने किती धावा केल्या ?

10. 

एक दिवशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेळात राहूल याची 5 डावातील सरासरी धाव संख्या 97 आहे. कोणत्याही डावात त्याची धावसंख्या 82 पेक्षा कमी नाही. तर कुठल्याही एका डावात जास्तीत जास्त धाव संख्या किती असू शकेल? 

11. 

खाली दिलेल्या बेरजेची किंमत किती? 

12. 

तीन क्रमागत विषम शून्येतर धन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज 251 आहे. तर त्या संख्या कोणत्या?

13. 

 चे वर्गमूळ किती आहे?

14. 

जर  तर x ची किंमत किती ?

15. 

जर A आणि B या दोन संख्यांची सरासरी (मध्य) 20 आहे. B वC यांची सरासरी 19, तसेच C व A ची सरासरी 21 आहे तर A ची किंमत काय?

16. 

जर 2x = 3y = 4z, तर x : y : z =? 

17. 

एका संख्येतून 8 वजा करून येणाच्या वजाबाकीला 8 ने भागल्यास भागाकार 2 येतो. तर मूळ संख्येतून 4 वजा करून येणाच्या संख्येस 4 ने भागले तर भागाकर किती येईल?

18. 

एका भूमितीय श्रेढीचे पहिले पद 6 आहे व सामान्य गुणोत्तर 2 आहे तर त्याचे 9वे पद काय असेल?

19. 

खालील भागाकाराची किंमत किती ? 

20. 

योग्य उत्तर सांगा .

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018