यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०१७


21. 

8, 12, 9, 13, 10, 14, 11 …, ….?

22. 

निलेशने एक घड्याळ विकल्यास २५ टक्के नफा मिळाला, या व्यवहारात खरीदाराने निलेशन ला ५०० रु. ची नोट दिल्यानंतर निलेशने बाकी १२५ रु परत केले, तर निलेशने ती घड्याळ किती रुपयाला विकत घेतली?

23. 

खालीलपैकी कोणाला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेला नाही?

24. 

१ ते १०० या अंकादरम्यान ९ अंक किती वेळा येतो?

25. 

खालील पर्यायातून क्रम लावा AZ, CX, FU, …..?

26. 

महाराष्ट्रातील दक्षिण वाहिनी नदी प्रणाली सांगा?

27. 

सन २०१७ मध्ये आतापर्यंत कोण कोणत्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या?

28. 

QPO, NML, KJI, ……, EDC ?

29. 

खालीलपैकी योग्यप्र्याय निवडा :

3/4, 5/8, 7/12, 16/29, 13/16

30. 

शब्दयोगी अव्ययासंबंधी काही विचार पुढीलप्रमाणे

अ) शब्दयोगी अव्यय हा विकारी अव्यय आहे

ब) शुद्ध शब्दयोगी अव्यायामुळे मागील शब्दांच्या अर्थास विशेष जोर येतो.

क) शब्दयोगी अव्यय सामान्यतः नामांना जोडून येतात.

ड) ‘च’, ‘मात्र’, ‘ना’ हि स्थलवाचक आहेत.

वरील विधानातून योग्य ते पर्यायी उत्तर शोधा

31. 

A स्थानकावरून B स्थानकाकडे जाणारी ११०० मीटर लांबीची आगगाडी ताशी ५०कि.मी. वेगाने जाते. B स्थानकाकडून A स्थानकाकडे जाणारी १३०० मीटर लांबीची आगगाडी ताशी ७० कि.मी. वेगाने जाते तर त्या आगगाड्या परस्परांना किती वेळात ओलांडतील?

32. 

एका भ्रमणध्वनीची बॅटरी पूर्ण चार्जिंग झाल्यावर २ तास त्यावर बोलू शकतो, तर शेवटची ३ टक्के बॅटरी शिल्लक असल्यास किती वेळ बोलू शकेल?

33. 

एका वर्गातील ७५ विद्यार्थ्याचे सरासरी वय ७ वर्षे आहे. त्यामध्ये शिक्षकाचे वय मिळवल्यास त्यांचे सरासरी वय ७.५ वर्षे होते, तर शिक्षकाचे वय किती?

34. 

गटामध्ये न बसणारा शब्द ओळखा?

35. 

‘देवालय’ हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे?

36. 

पुढील शब्दाचा विरुद्ध लिंगी शब्द सांगा : हंस

37. 

‘मी पत्र लिहित असेन’ या वाक्यातील काळ ओळखा.

38. 

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल कोण आणि त्यांच्याकडे कोणत्या राज्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे?

39. 

“POLICE” या “QQOMHK” सांकेतिक भाषेत लिहल्यास “SIMPLE” हा शब्द कसा लिहाल?

40. 

एका संख्येच्या ५० टक्क्यामधून ५० वजा केले असता बाकी ५० उरते तर ती संख्या कोणती?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018