STI Pre - 2011

1. 

12.3456 - 6.23 - 5.0045 = ?

2. 

12.3456 - 6.23 - 5.0045 = ?

3. 

What is the total cost of a bundle of  ₹ 5 lottery tickets having tickets of serial numbers from PB 95219 to PB 95274 ?

4. 

₹ 5 किमतीच्या लॉटरीच्या तिकीटांच्या गठ्ठ्यात PB 95219 पासून PB 95274 पर्यंतच्या क्रमांकांची तिकीटे आहेत. तर त्याची एकूण किंमत किती ?

5. 

If product of two sequential positive odd numbers is 255, find those numbers.

6. 

क्रमाने येणा-या दोन धन विषम संख्यांचा गुणाकार 255 असेल तर त्या संख्या कोणत्या ?

7. 

Rajanju purchased an old car for ₹ 60,000. After one year he sold it for ₹ 45,000. What is the percentage loss ?

8. 

राजअंजूने एक जुनी कार ₹ 60,000 ला घेतली. एक वर्षानंतर त्याने ती  ₹ 45,000 ला विकली. तर शेकडा तोटा किती ?

9. 

10. 

11. 

What will be the digit at ten's place if first nine numbers from the series 4, 44, 444, ... are added together ?

12. 

4, 44, 444, ... या संख्यामालिकेतील पहिल्या नऊ संख्या घेऊन त्यांची बेरीज केली असता त्या बेरजेतील दशक स्थानाचा अंक कोणता असेल ?

13. 

Solve : 

14. 

सोडवा :  

15. 

London is ahead in time by 5 hours than New York. New Delhi is ahead in time by 5 hours 30 minutes than London. What will be time in New York when time in New Delhi is 1:54 PM ?

16. 

न्युयॉर्कपेक्षा लंडन वेळेमध्ये 5 तास पुढे आहे. लंडनपेक्षा नवी दिल्ली 5 तास 30 मिनीटे पुढे आहे. नवी दिल्लीत दुपारचे 1: 54 वाजले असतांना न्युयॉर्कमध्ये किती वाजले असतील ?

17. 

Solve : 

18. 

सोडवां : 

19. 

If coins of 50 paisa and one rupee are taken in the proportion 3:2, how many coins of 50 paisa will be there in a sum of ₹ 140 ?

20. 

50 पैसे व ₹ 1 यांची नाणी, प्रत्येकी 3:2 या प्रमाणात घेतल्यास 140 रुपयात 50 पैशांची किती नाणी येतील ?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018