राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८  - Paper 1

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८  - Paper 1 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

यादी I आणि यादी II याच्या योग्य जोड्या जुळवा आणि योग्य पर्याय निवडा : 

2.

खालील विधानांची सत्यता तपासा खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ते ओळखा :

विधानअ : पृथ्वी 24 तासामध्ये 360° रेखांशात फिरते.

विधान ‘ब : प्रत्येक रेखावृत्त ओलांडण्यास पृथ्वीला चार मिनिटाचा कालावधी लागतो. 

3.

खालीलपैकी कोणते भूरूप भू-अंतर्गत शक्तींचा परिणाम नाही ? 

4.

ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या भुरूपाच्या खालील आकृत्यांचा योग्य पर्याय निवडा :

5.

विषुववृत्तापासून ध्रुवाकडे वाहणा-या ग्रहीय वायांचा योग्य क्रम ओळखा. 

6.

खाली दोन विधाने आहेत. त्यापैकी (अ) हे विधान असून (र) हे त्याचे कारण आहे खालील दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा.

विधान (अ) : विषुववृत्तीय प्रदेशामध्ये सागराची क्षारता कमी असते. 

कारण (र) : विषुववृत्तीय प्रदेश हा अति पर्जन्यमान, आभ्राच्छादित आकाश आणि आर्द्रता ही वैशिष्टये असलेला आहे. 

7.

खालीलपैकी कोणता रासायनिक विदारणाचा प्रकार नाही ?

8.

खालीलपैकी योग्य विधान/ने ओळखा :

विधान ‘अ’ : विशिष्ट तापमानावर ठराविक आकारमानाच्या हवेत असलेले वाष्पाचे प्रमाण म्हणजे त्या त्या हवेची सापेक्ष आर्द्रता होय.

विधान 'ब' : हवेची निरपेक्ष आर्द्रता आणि त्याच तापमानावर त्या हवेची कमाल वाष्प धारण शक्ती यांच्या गुणोत्तराला विशिष्ट आर्द्रता म्हणतात.

9.

खालीलपैकी योग्य विधान/ने ओळखा :

विधान (अ) : सागरी क्षेत्रात समतापरेषा एकमेकीस व अक्षवृत्तास जवळजवळ समांतर जातात. 

कारण (र) : सागरी स्थानांचे तापमान उंचीच्या परिणामांपासून मुक्त असते.

10.

खालील विधानांचा विचार करून बिनचूक पर्यायांची निवड करा.

अ. ज्या ठिकाणी खंडात उतार अतिशय रूंद असतो, त्या क्षेत्रामध्ये मत्स्य क्षेत्रे तयार होतात.

ब. उबदार उष्णकटिबंधीय सागरी पाण्यामध्ये मासेमारी विकसित झालेली आहे.

क. उष्ण आणि थंड समुद्र प्रवाहांच्या मिश्रणामधुन माश्यांसाठी वनस्पती खाद्य आणले जाते.

ड. भारतामध्ये अंतर्गत मासेमारी इतर मासेमारी प्रकारांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.

पर्यायी उत्तरे : 

11.

विकसनशील देशांमध्ये लोकसंख्या स्तूप _____________ असतो. 

12.

खालील विधानांची सत्यता तपासा आणि योग्य पर्याय निवडा :

विधान ‘अ : भारताचा काही भू-भाग उत्तर गोलर्धात असून काही भू-भाग दक्षिण गोलार्धात आहे.

विधान ‘ब : भारताचा दक्षिणोत्तर विस्तार सुमारे 7500 कि.मी. पेक्षा हि जास्त आहे.

13.

खालील विधानांची सत्यता तपासा आणि योग्य पर्याय निवडा :

विधान 'अ' : हिमालयीन नद्या या हिमालयाच्या अनेक रांगा व शिवालीक टेकड्या पार करून मैदानी प्रदेशात प्रवेश करतात.

विधान 'ब' : प्रायद्वीपीय नद्या प्रस्तरभंगामुळे निर्माण झालेल्या खचदन्यातून वाहतात.

14.

पर्जन्यप्रदेश आणि पर्जन्यछायेचा प्रदेश ही कोणाची वैशिष्टचे आहेत ?

15.

खालील वैशिष्ट्ये कोणत्या प्रदेशाची आहेत ?

अ. जलवाहतुकीसाठी उपयुक्त आहे

ब. नारळाचे उत्पादन घेतले जाते

क. मासेमारीसाठी अनुकूल असतो

ड. पर्यटकांसाठी आकर्षक असतो

पर्यायी उत्तरे :     

16.

UNEP च्या नियमाप्रमाणे खालील प्रदूषक आणि त्यांच्या माध्यमांच्या जोड्या जुळवा : 

17.

संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेने खालीलपैकी कोणता दिवस जागतिक ओझोन दिवस म्हणून निवड केला आहे ?

18.

खालीलपैकी कोणता हरितगृह वायू संपूर्ण मानव निर्मित आहे ?

19.

दोन लगतच्या जीव समुदायामधील संक्रमणात्मक प्रदेश _________  म्हणून ओळखला जातो. 

20.

खालीलपैकी कोणत्या मानवी परिणामामुळे जागतिक हवामानात बदल होतो ? 

अ. 8000 वर्षापासून होणारी जंगलतोड

ब. आग आणि अतिचरण ह्यांचा वापर

क. 5000 वर्षापासून होणारी खाचरातली भातशेती

ड. औद्योगिक क्रांति

पर्यायी उत्तरे : 

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१८  - Paper 1 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.