पोलीस आयुक्तालय औरगाबाद का. पोलीस शिपाई भरती 2019

पोलीस आयुक्तालय औरगाबाद का. पोलीस शिपाई भरती 2019 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.
पुढील काव्य रचनेस कोणता अलंकार वापरला आहे ?
श्रीकृष्ण नवरा मी नवरी
शिशुपाल नवरा मी न वरी

2.
युद्ध हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचा आहे ?

3.
खलबत्ता, अडकित्ता हे शब्द मराठीत कोणत्या भाषेतून आले आहेत ?

4.
ज्या वाक्यात एक उद्देश व एक विधेय असते, त्यास …........... वाक्य म्हणतात.

5.
'काल खूप पाऊस पडला' या वाक्याचा प्रकार कोणता ?

6.
खालीलपैकी महाप्राण व्यंजने ओळखा.

7.
त्यांच्या घरावर कौले आहेत. या शब्दातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा.

8.
'विदुषी' हे खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप आहे ?

9.
खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा ?

10.
खालीलपैकी कोणत्या शब्दाला षष्ठी विभक्ती चा प्रत्यय लागला आहे ?

11.
पाहण्यासाठी जमलेले लोक ...... . यासाठी योग्य शब्द ओळखा कोणता ?

12.
रात्री हिंडणारे म्हणजे ?

13.
पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा. - खूणगाठ बांधणे.

14.
पुढील सामासिक शब्दाचा प्रकार सांगा. - दरमहा

15.
योग्य जोड्या जुळवा.
      वाक्प्रचार                           अर्थ
1. दात दाखवणे                अ) फजिती होणे
2. दात वासणे                   ब) एखाद्याची टिंगल करून हसणे
3. दात विचकणे               क) नुकसानीमुळे खिन्न होऊन बसणे.
4. दात पडणे                   ड) एखाद्याला वेडावणे

16.
''अनुज' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ? 

17.
 रिकाम्या जागी सर्वात अधिक योग्य शब्धाची निवड करा.
'पाहता पाहता कोरोना या रोगाचा शब्दाची निवड करा. ..........देशभर झाला'.

18.
अभ्यास केला म्हणून तो पास झाला या वाक्यातील 'म्हणून' हे कोणते अव्यय आहे ?

19.
खाली दिलेल्या शब्दांमधून त्यांच्या अर्थानुसार गटात न बसणारा शब्द शोधा.

20.
एक नाटक 9:40 ला सुरु झाले आणि 12:15 ला संपले. तर ते नाटक किती तास चालले ?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

पोलीस आयुक्तालय औरगाबाद का. पोलीस शिपाई भरती 2019 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.