परभणी जिल्हा पोलीस भरती पेपर २०१७


61. 

जर ORGANISATION या शब्दामधील दुसरे, सातवे, नववे व अकरावे अक्षर घेवून एक अर्थपूर्ण शब्द बनतो आहे, तर त्या शब्दाचे तिसरे अक्षर कोणते असेल?

62. 

(12/5+4/3) + (13/10+2/3) = ?

63. 

1 कि.ग्रॅ. / 25 ग्रॅम = ? किती ग्रॅम

64. 

नरेश पश्चिमेला चालतो आहे. तो उजवीकडे वळतो, परत उजवीकडे वळतो, नंतर पुन्हा उजवीकडे वळून मग डावीकडे वळून चालायला लागला तर तो नेमक्या कोणत्या देशेला जात आहे?

65. 

ताशी ४० किमी वेगाने जाणाऱ्या ४०० मीटर लांबीच्या मालगाडीस ४०० मीटर लांब पूल ओलांडण्यास किती वेळ लागेल?

66. 

पुढील अंक श्रेणीतील चुकीची संख्या शोधा.

१३, १८, २६, ३७, ५२, ६८, ८८, १११

67. 

बिहू हा लोकनृत्य प्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे?

68. 

ईश्वर + इच्छा = …….

69. 

ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धा-२०१६ (पुरुष) विजेता कोण?

70. 

जर A, B, C व D यांची अनुक्रमे किंमत 25, 10, 125 व 15 अशी आहे तर E ची किंमत किती?

71. 

पहिल्या निती आयोगाचे उपाध्यक्ष कोण?

72. 

पुढील वाक्यातील कर्ता ओळखा. प्रवाहात ओंडका वाहून गेला.

73. 

१० वस्तूची खरेदी किंमत हि ८ वस्तूंच्या विक्री किंमती ऐवढी आहे. तर त्या व्यवहारात शेकडा किती टक्के नफा झाला?

74. 

दोन मुंग्या एकमेकीच्या दिशेने सरळ ओळीत चालत येत आहेत, पहिल्या मुंगीचा वेग दर मिनिटास ५० मीटर व दुसरीचा वेग दर मिनिटास ४० मीटर आहे, त्यांची भेट १० मिनिटांनी झाल्यास त्यांच्यामधील अंतर किती असेल?

75. 

ZYX, WVU, ….., QPO

76. 

पुढील वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्यय ओळखा. अबब! किती मोठा साप.

77. 

25.22 – 17.35 = ?

78. 

महाराष्ट्र : मुंबई तसेच मेघालय : ?

79. 

पुढील वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा. लहान मुलांना हळुवार शाबासकी द्यावी

80. 

एक व्यक्ती सकाळी एका झाडासमोर उभे ठाकून व्यायाम करत असताना त्याच्या समोरील दिशा पूर्व असल्यास डाव्या हाताची दिशा कोणती?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018