PSI Main 2013 - Paper 1

PSI Main 2013 - Paper 1 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

‘संगर’ शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा.

2.

विरुद्धार्थी शब्द लिहा.  

अग्रज -

3.

'द्विज' शब्दाचा अर्थ  _____________ आहे.  

4.

'चला पानावर बसा' या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा. 

5.

ताई भावाला ओवाळते' यांतील 'ताई' हा शब्द मूळ कोणत्या भाषेतील आहे ?

6.

पाय' हा शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ?

7.

खालील विधानांपैकी योग्य विधान निवडा. 

8.

महान राष्ट्र - महाराष्ट्र या शब्दाचा समास ओळखा. 

9.

'आंबा' हा शब्द ___________ प्रकारात मोडतो.

10.

“आता विश्वात्मके देवे' यांत देवे' शब्दाची विभक्ती कोणती ?

11.

ह्या वर्णाचा प्रकार कोणता ?

12.

व्यंजनांना अक्षरत्व येण्यासाठी काय करावे ?

13.

खालीलपैकी अर्धस्वर ओळखा.  

14.

वाक्यात उपयोग होताना कांही शब्दांच्या लिंग वचन रूपात बदल होतो. त्या बदलास ____________  म्हणतात. 

15.

खालील अधोरेखित विशेषणाचा प्रकार ओळखा.

‘वरचा' मजला रिकामा

16.

संयुक्त क्रियापद म्हणजे

17.

संस्कृतमध्ये क्रियापदाला __________ म्हणतात.

18.

'पृथकत्ववाचक संख्याविशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

19.

खालील अधोरेखित शब्दांचा क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

‘मामा येथे क्वचित येतात.

20.

खालील वाक्यातील अधोरेखित उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार ओळखा. 

‘माईंनी खूप त्रास काढला, म्हणून तर आता ते सुखात जगताहेत.'

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

PSI Main 2013 - Paper 1 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.