SRPF नवी मुंबई पोलीस भरती पेपर २०१७


61. 

समोरील मालिकेत गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

सोने, चांदी, तांबे, ?

62. 

USB म्हणजे काय?

63. 

एका शिवण यंत्राची छापील किंमत २४०० रुपये आहे. दुकानदार छापील किंमतीवर १०% सुत देतो, तरीही त्यास ८% नफा होतो. तर त्या शिवण यंत्राची खरेदीची किंमत किती?

64. 

२ माणसे एक काम ६ दिवसात करतात, तर तेच काम ४ माणसे किती दिवसात करतील?

65. 

साधारण व्याजानुसार कोणत्या दराने एका रकमेची दाम दुप्पट १० वर्षात होईल?

66. 

‘शिक्षक मुलांना अंकगणित शिकवतात’ या वाक्यातील कर्ता ओळखा.

67. 

एका चौरसाची परिमिती ६० से.मी आहे. तर त्याचे क्षेत्रफळ किती चौ.से.मी. असेल?

68. 

जर GOLF साठी FGOL असेल तर TAKE साठी काय असेल?

69. 

‘मी कादंबरी लिहीन’ या वाक्यातील काळ ओळखा.

70. 

मानवी डोळ्याचे सुस्पष्ट दृष्टीने लघुत्तम अंतर ……. से.मी. असते?

71. 

‘रमेशने पुस्तक वाचले’ या वाक्यातील काळ ओळखा.

72. 

रेल्वे तिकिटाचे दर शेकडा १५ ने वाढविले. पुन्हा काही महिन्यात शेकडा १० ने वाढविला तर मूळ भाड्यात शेकडा वाढ किती झाली?

73. 

महाराष्ट्राचा सर्वात नवीन जिल्हा कोणता?

74. 

‘सुधा आणि राधा खेळत होत्या’ या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.

75. 

पुढील मालिकेतील प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल? 

4, 36, 100, 196, ?

76. 

‘नक्षलबारी’ हे गाव कोणत्या राज्यात आहे?

77. 

अहमदाबाद – मुंबई बुलेट ट्रेन मार्ग विकसित करण्यासाठी ….. या देशाकडून भारताला आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य मिळणार आहे?

78. 

आय. एस. आर. ओ. म्हणजे?

79. 

‘मुलांनो सर्वजण रांगेत उभे राहा’ वाक्याचा प्रकार ओळखा.

80. 

दादासाहेब फाळके पुरस्कार खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018