SRPF हिंगोली पोलीस भरती पेपर २०१७


1. 

जर GO=4, BIG=9, BULL=16 तर CROWN = ?

2. 

विशेष पद ओळखा.

3. 

कोणत्या धातुमुळे मोटारगाड्या असलेल्या शहरात प्रदूषण निर्माण होते?

4. 

  • D

5. 

संत ज्ञानेश्वराचा जन्म कोठे झाला?

6. 

25, 36, 49, 64, ?

7. 

दिलेल्या अक्षरांपैकी विसंगत घटक ओळखा.

8. 

खालील वाक्यातील एक वचन ओळखा.

9. 

आगगाडीला विमान म्हटले, विमानाला जहाज म्हटले, जहाजाला समुद्र म्हटले, समुद्राला रस्ता म्हटले, रस्त्याला सायकल म्हटले तर जहाज कोठे हाकलले जाते?

10. 

१००० रु. मुद्दलाचे द.सा.द.शे. १० रु. दराने ३ वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?

11. 

खालीलपैकी मोठा अपूर्णांक कोणता?

12. 

स्त्रीलिंग शब्द ओळखा.

13. 

14. 

मराठी भाषेत एकूण किती स्वर आहेत?

15. 

खालील पैकी शाहीर कोण नाही?

16. 

खालील पैकी अपूर्ण विराण चिन्ह कोणते?

17. 

राज्य राखीव पोलीस बल गटाचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख कोण?

18. 

शेतकऱ्याचा आसुड या ग्रंथाचे लेखक कोण?

19. 

20. 

पिवळ्याला हिरवे म्हटले, हिरव्याला जांभळे म्हटले, जांभळ्याला निळा म्हटले, निळ्याला तपकिरी म्हटले, तपकिरीला पांढरे म्हटले, पांढऱ्याला काळे म्हटले, काळ्याला लाल म्हटले तर मानवी रक्ताचा रंग कोणता?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018