SRPF दौंड पोलीस भरती पेपर २०१७


1. 

एका परीक्षेमध्ये ७०० पैकी ४५५ विद्यार्थी नापास झाले. तर किती टक्के विद्यार्थी पास झाले?

2. 

कोणतेही विशेषनाम ________ असते.

3. 

जल्लीकट्टू हा कोणत्या राज्यातील पारंपारिक खेळ आहे?

4. 

317 * 317 + 283 * 283 = ?

5. 

खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा?

6. 

लहान ते मोठ्या अशा आकाराच्या दृष्टीने खालील ग्रहांचा योग्य क्रम लावा.

१.पृथ्वी 

२.शनी 

३.बुध 

४.गुरु

7. 

युनो (UNO) च्या सुरक्षा समितीवरील कायमस्वरूपी सदस्यांमध्ये खालील कोणत्या देशाचा समावेश नाही?

8. 

खाली दिलेल्या आकड्यांचा वापर करून, 8 हा अंक समाविष्ट असलेल्या किती दोन अंकी संख्या तयार होवू शकतील?

8, 5, 2, 1, 7, 6

9. 

गटातील वेगळा शब्द ओळखा.

10. 

“शब्दच्छल” या संधीचा फोड कशा प्रकारे होईल?

11. 

‘सांबाचा अवतार’ म्हणजे –

12. 

विश्वजीत आता दक्षिण दिशेला तोंड करून उभा आहे. तो घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने १३५ अंशातून वळला. नंतर घड्याळाच्या दिशेने १८० अंशातून वळला. आता विश्वजीतचे तोंड कोणत्या दिशेला आहे?

13. 

खालीलपैकी कोणता वर्ण मूर्धन्य आहे?

14. 

“तु सावकाश चालतोस” या वाक्यात कोणता प्रयोग आहे?

15. 

“तो नेहमीच लवकर येत असतो.” या वाक्यातील काळ ओळखा?

16. 

रिटाने विणाला सांगितले कि काल मी ज्या मुलीला भेटले ती मुलगी माझ्या मैत्रिणीच्या आईच्या दिराची मुलगी आहे. तर त्या मुलीचे रिटाच्या मैत्रिणीशी काय नाते असेल?

17. 

विषुववृत्त (Equator) भारतातील खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणाहून जाते?

18. 

क्ष व ज्ञ यांचा समावेश वर्णमालेच्या तक्त्यामध्ये काय म्हणून केला जातो?

19. 

खालीलपैकी कोणत्या राज्याची सीमा पाकिस्तानच्या सीमेला लागून नाही?

20. 

नाटकाच्या प्रारंभीचे स्तवन गीत यासाठी सुयोग्य शब्द –

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018