SRPF औरंगाबाद पोलीस भरती पेपर २०१७


1. 

क्रिकेट कसोटी सामन्यात एका दिवसात किती षटके टाकली जातात?

2. 

‘बजरंग बली कि जय’ हि रणगर्जना कोणत्या रेजिमेंटची आहे?

3. 

पेशवे बाजीराव दुसरे यांचे दत्तकपुत्र कोण?

4. 

भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष कोणता?

5. 

४० हेक्टोग्रॅम = किती किलो ग्रॅम

6. 

उजनी धरण कोणत्या नदीवर आहे?

7. 

भारतने तयार केलेले लाईट कॉम्बॅक्ट एअरक्राफ्ट कोणते?

8. 

तीन संख्यांची सरासरी ४८ आहे. दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा ८ ने मोठी आहे. व तिसऱ्या संख्येपेक्षा १४ ने लहान आहे. तर तिसरी संख्या कोणती?

9. 

एका तिजोरीत एकूण १७३४ रु. आहेत. ती सर्व नाणी आहेत. त्यातील ५० पैसे, १ रु, २ रु. व ५ रु. ची नाणी समान संख्येत तर त्यातील ५० पैशांची एकुण नाणी किती?

10. 

बरोबर असणारी जोडी ओळखा?

11. 

एका चौरसाकृती बागेची एक बाजु १० मीटर आहे. बागेला तारेचे दुहेरी कुंपण घालायचे आहे. ८ रु. मीटर प्रमाणे तारेची किंमत असल्यास तारेचे कुंपन घालण्यासाठी एकूण किती रुपये खर्च येईल?

12. 

एका पोत्यात ३५ कि.ग्रॅ. गहू होता. अशा ६० पोत्यातील गहू एकत्र केल्यास व ५० कि.ग्रॅ. वजन मावणाऱ्या पोत्यामध्ये भरला तर सर्व गहू ५० कि.ग्रॅ. च्या किती पोत्यात भरला जाईल?

13. 

खालीलपैकी कोणत्या राज्यात वरिष्ठ सभागृह नाही?

14. 

दोन अंकी संख्येत ७ हा अंक नसलेल्या संख्या किती?

15. 

दारिद्रयरेषेखालील व्यक्तींना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी कोणती योजना आहे?

16. 

‘शर्म एल-शेखा’ हे कोणत्या देशात आहे?

17. 

खालीलपैकी बरोबर तारीख कोणता?

18. 

‘सात लक्ष सात’ हि संख्या अंकात लिहतांना एक शून्य कमी दिले तर उत्तर कितीने चुकले?

19. 

४ से.मी. बाजू असणारा चौरस व ६ सेमी लांबी व ३ सेमी रुंदी असणारा आयत या दोन्ही आकृत्यांच्या क्षेत्रफळाची बेरीज किती असेल?

20. 

तवांग हे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018