नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती पेपर २०१७

61. 

______ हा सातवाहन घराण्याचा संस्थापक होय?

62. 

“मी पेरू खातो” याचा काळ कोणता?

63. 

१ जानेवारी २००२ रोजी मंगळवार असेल तर २००८ रोजी कोणता वार असेल?

64. 

जर CAMEL : 53155714 तर MAN : ?

65. 

सुरेश खाली डोके व वर पाय करुन उभा आहे. अशा अवस्थेत त्याचे तोंड उत्तर दिशेला असेल तर त्याचा उजवा हात कोणत्या दिशेला असेल?

66. 

9999 + 999 + 99 + 9 = ?

67. 

163, 190, 219, 250, ?

68. 

भारतीय राज्यघटना कोणत्या तारखेस अंमलात आली?

69. 

एका वर्गातील ३०% विद्यार्थी इंग्रजीत व ३५% विद्यार्थी गणित विषयात नापास झाले. दोन्ही विषयात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी २५% असेल तर पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी किती  ?

70. 

71. 

२०० रुपये हे १५० रुपयांचे शेकडा किती?

72. 

भारतात शिलालेखांचा सर्वात जास्त संग्रह कोठे केलेला आहे?

73. 

रेडिओ : आवाज :: दूरदर्शन : ?

74. 

खालील आकृतीत एकूण किती चौकोन आहे?

75. 

इंडियन सिव्हिल सर्विस हि स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होवून भारतीय सनदी सेवेत रुजू होणारी पहिली भारतीय व्यक्ती ________आहे .

76. 

7, 16, 34, 61, 97, ?

77. 

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता या वर्षीचा सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट कोणता?

78. 

जर BC=13, DE=41 तर EF=?

79. 

B, E, I, N, ?

80. 

प्रकाश एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाताना दिशा बदलण्याच्या नैसर्गिक घटनेस काय म्हणतात?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018