नांदेड जिल्हा पोलीस भरती पेपर २०१७


21. 

पंढरपूर शहर कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावरती वसलेले आहे?

22. 

क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१६ मध्ये महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणते शहर सर्वाधिक स्वच्छ शहर ठरले?

23. 

त्रिपुराची राजधानी कोणती आहे?

24. 

15*5+800/16-200 = ?

25. 

आर्य समाजाची स्थापना कोणी केली?

26. 

रक्ताभिसरण प्रक्रियेतील अडथडे शोधण्यासाठी कोणत्या किरणोत्सारी समस्थानिकांचा  उपयोग करतात?

27. 

१६०० रुपये मुद्दलाचे शेकडा १५ रुपये दराने तीन वर्षांनी व्याज किती होते?

28. 

६ मीटर लांब आणि ४ मीटर रुंद अशा खोलीमध्ये २० सेंमी लांब आणि २० सेंमी रुंद मापाच्या किती फरश्या बसतील?

29. 

प्लेइंग इट माय वे या पुस्तकाचे लेखक कोण?

30. 

खालीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकाने संतती नियमाचा प्रचार व प्रसार केला?

31. 

जनावरांच्या एका कळपात २४ सोडून सर्व गायी, ३० सोडून सर्व म्हशी व उर्वरित बकऱ्या आहेत. त्या कळपात एकूण ३४ जनावरे असतील तर बकऱ्या किती?

32. 

1:30 वाजता घड्याळाचा तास काटा व मिनिट काटा यात किती अंशाचा कोन असेल?

33. 

खहर या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

34. 

सोनाका हे कोणत्या पिकाचे वाण आहे?

35. 

5/0.125 = ?

36. 

पिकलेला आंबा या शब्द समूहातील विशेषणाचा प्रकार ओळखा.

37. 

खालीलपैकी कोणता दिवस महाराष्ट्र शासनाने दरवर्षी ज्ञान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे?

38. 

जर – म्हणजे *, + म्हणजे -, * म्हणजे /, व / म्हणजे + तर खालील समीकरण सोडवा? {[(6-3)*9-(15+3)]}/7 = ?

39. 

याने आपण होऊन गुन्हा कबूल केला – सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

40. 

घरात कोण कोण माणसे राहतात. अधोरेखित शब्दाचा विभक्ती प्रकार ओळखा.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018