नागपूर कारागृह पोलीस शिपाई भरती 2019

नागपूर कारागृह पोलीस शिपाई भरती 2019 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.
IMAGE 

2.
30   25   5   150 या उदाहरणातील चौकोनांत पर्यायीतील कोणत्या चिन्हांचा गट अनुक्रमे वापरल्यास हे विधान सत्य ठरेल ?

3.
नटसम्राट' या नाटकाचे लेखक कोण ?.

4.
जर - व x चिन्हांची आणि 3 व 6 या अंकांची आपपसात अदलाबदली केली तर खालीलपैकी कोणते समीकरण सत्य ठरेल ?

5.
A हा एक काम 20 दिवसांत पूर्ण करतो आणि तेच काम B हा 30 दिवसांत संपवतो. जर A ने 8 दिवस काम केले व तो काम सोडून गेला तर शिल्लक काम B किती दिवसात संपवेल ?

6.
एका आयताची परिमिती 54 सेमी आहे व त्याची लांबी 15 सेमी आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ किती ?

7.
एका पुस्तकाचा 5/9 भाग व 20 पाने वाचून झाल्यावर 76 पाने वाचावयाची शिल्लक राहिली तर त्या पुस्तकाला एकूण किती पाने होती ?

8.
अमित, मिलिंद, महेश व रवि हे चौघेजण कॅरम खेळत बसले आहेत. महेश व मिलिंद पार्टनर (सहकारी) आहेत. महेशचे तोंड उत्तरेस आहे व रवि हा महेशच्या उजव्या बाजूस बसला नाही तर अमितचे तोंड कोणत्या दिशेस आहे ?

9.
जनावरांच्या एका कळपात 24 सोडून सर्व गायी, 30 सोडून सर्व म्हशी व उर्वरीत बकऱ्या आहेत त्या कळपात एकूण 34 गुरे असतील तर त्या कळपात एकूण बकऱ्या किती ?

10.
पानिपत' हे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे ?

11.
खाली दिलेल्या संख्यांमधील विसंगत संख्यांची जोडी ओळखा.

12.
श्रेयाचे 6 वर्षांनंतरचे वय वडीलांच्या त्यावेळच्या वयाच्या 3/7  पट  असेल. 10 वर्षापूर्वी त्यांच्या वयाचे प्रमाण 1 : 5 होते, तर वडीलांचे आजचे वय किती ?

13.
एका करंडीतील पेरूंचे 8 किंवा 9 याप्रमाणे गट केल्यास प्रत्येक वेळी 3 पेरू उरतात, तर करंडीत कमीत कमी किती पेरू असतील ?

14.
गौतम बुद्ध आपल्या अनुयायांना उपदेश देताना कोणत्या भाषेचा वापर करीत असत ?

15.
एका शर्टाची छापील किंमत 850 रू आहे. छापील किंमतीवर प्रथम शेकडा 20% नंतर शेकडा 15% अशा क्रमाने सूट देवून विकला, तर शींची विक्रीची किंमत किती ?

16.
दोन संख्यांचा लसावि मसाविच्या 12 पट असून लसावि व मसावि यांची बेरीज 195 आहे. जर त्या संख्यापैकी एक संख्या 60 असेल तर दुसरी संख्या किती ?

17.
जर 602 + 322 = x 2 तर x = किती ?

18.
प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने कोणता गट येईल ?
AD-5, EH-13, IL-21, MP-29, .....?.....

19.
भारतात कोणत्या दिवशी 'पोलीस हुतात्मा दिन' पाळला जातो ?

20.
एका चौरसाची बाजू शेकडा 20 ने वाढविल्यास क्षेत्रफळ शेकडा कितीने वाढेल ?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

नागपूर कारागृह पोलीस शिपाई भरती 2019 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.