भंडारा जिल्हा पोलीस भरती पेपर २०१७


21. 

22. 

23. 

जर GIRL=791812 तर HEAR = ?

24. 

ताशी ७२ किमी वेगाने जाणारी आगगाडी एक विजेचा खांब १२ सेकंदात ओलांडते तर त्या आगगाडीची लांबी किती?

25. 

माझे सत्याचे प्रयोग या पुस्तकाचे लेखक कोण?

26. 

स्टँड अप योजनेचे लाभार्थी प्रवर्ग कोण आहे?

27. 

खालीलपैकी कोणता e.govenance प्रकल्प पोलीस विभागासाठी आहे?

28. 

पुढील वाक्यातील अलंकार ओळखा. स्नेहहीन त्यांनी जरी मंद होई शुक्रतारा.

29. 

खालीलपैकी सर्वात लहान परिमेय संख्या कोणती?

30. 

‘टेनोसिन’ काय आहे?

31. 

‘मुले शाळेत गेली.’ हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?

32. 

भारतातील रहिवासींना दिला जाणारा विशिष्ट असा ओळख क्रमांक म्हणजे आधार क्रमांक हा ….. अंकी असतो.

33. 

खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द कोणता?

34. 

पुढील शब्दाचा समास ओळखा. बाजारहाट

35. 

५०४ मीटर तार ८ ठिकाणी कापून तिचे समान तुकडे केले तर प्रत्येक तुकड्याची लांबी किती मीटर?

36. 

ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरणारी भारताची पहिला महिला जिम्नॅस्टिक …..

37. 

a, e, i, t, u या गटात न बसणारे अक्षर ओळखा.

38. 

AB, FE, JK, PQ, …?

39. 

विसंगत पर्याय ओळखा.

40. 

एका वर्गातील ६० मुलांचे वय १६.९५ वर्ष आहे. परंतु नवीन विद्यार्थी आल्याने मुलाचे सरासरी वय १७ वर्ष झाले, तर नवीन विद्यार्थ्याचे वय काय?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018