यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०१७


61. 

गटामध्ये न बसणारा शब्द ओळखा?

62. 

एक दुधवाला दुधामध्ये ८० टक्के भेसळ करतो. या दुधावाल्याकडून ८० लिटर दुध विकत घेतले असता त्यात किती लिटर शुध्द दुध मिळेल?

63. 

गटामध्ये  न बसणारा शब्द ओळखा?

64. 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मध्ये किती राज्ये आहेत?

65. 

सार्क परिषदेच्या बैठकीसाठी इस्लामाबाद येथे ७ देशाचे प्रमुख आले होते. त्या वेळी प्रत्येकाने इतरांशी एक एकदा हस्तांदोलन केले, त्या वेळेस राष्ट्रप्रमुखांमध्ये एकूण किती हस्तांदोलने झाली?

66. 

1, 3, 5, 7, 11, ……?

67. 

त्रिवेणीने एका बँकेकडून द.सा.द.शे. १० टक्के दराने ६०० रु. ३ वर्षाच्या मुदतीने कर्जाऊ घेतले तर मुदतीअखेर या मुद्दलाचे व्याज किती होईल?

68. 

17, 289, 255 : 27, 729 ……?

69. 

गटामध्ये न बसणारा शब्द ओळखा?

70. 

कर्तरी प्रयोगात कर्ता नेहमी कोणत्या विभक्तीत असतो?

71. 

खालील संख्यामालिकेत गाळलेली संख्या कोणती?

5, 13, 25, 41, …..,85, 113, 145

72. 

एका समभूज चौकोणाचे कर्ण अनुक्रमे १५.६ से.मी. व ९.४ से.मी. लांबीचे आहेत तर त्याचे क्षेत्रफळ किती?

73. 

एक पुरुष एका स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या भावाची बहिण माझी आई आहे” तर त्याची आई त्या स्त्रीची कोण?

74. 

जोडाक्षर म्हणजे काय?

75. 

१६ संख्यांची सरासरी १९ आहे तर प्रत्येक संख्येस २ ने भागून तयार झालेल्या नवीन संख्या संचाची सरासरी काढा.

76. 

रवीच्या घरी गायी आणि कोंबड्या आहेत. त्यांच्या एकूण डोक्यांची संख्या ४८ आणि एकूण पायांची संख्या १४० तर यात आणखी १० कोंबड्या आणल्यास रवीच्या घरी एकूण किती कोंबड्या होतील?

77. 

सकाळी ०९.१५ वाजता : १८० असल्यास सायंकाळी ९.३० वाजता : ….?

78. 

दिपा कर्मारकर यांनी रियो ऑंलिंपिकमध्ये केलेली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी कोणती?

79. 

एका आयताकृती शेताचे क्षेत्रफळ ४६० चौ.मी. आहे. जर त्याची लांबी त्याच्या रुंदी पेक्षा १५ टक्क्याने जास्त आहे, तर त्या शेतास ताराचे कुंपण ५० रुपये प्रती मीटर या भावात करावयाचे असल्यास किती खर्च येईल?

80. 

सर्वनामाचे एकूण किती मुख्य प्रकार आहेत?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018