SRPF दौंड पोलीस भरती पेपर २०१७


61. 

जे १ मार्च, २०१७ रोजी बुधवार असेल, तर २१ जून, २०१७ रोजी कोणता वार असेल?

62. 

मुलांच्या रांगेत राजनचा डावीकडून सहावा क्रमांक आहे. विनयचा उजवीकडून दहावा क्रमांक आहे. जर राजन आणि विनयच्या मध्ये आठ मुळे असतील तर रांगेत एकूण किती मुले आहे?

63. 

666/6/3=?

64. 

जर P म्हणजे +, T म्हणजे -, R म्हणजे *, तर 10 P 5 T 5 R 2 =?

65. 

एका २२५ मीटर लांब रांगेमध्ये २६ झाडे समान अंतरावर लावलेली आहेत. पहिले आणि शेवटचे झाड त्या रांगेच्या दोन्ही टोकाला असेल, तर त्या रांगेमधील सलग असलेल्या कोणत्याही दोन झाडांतील अंतर किती?

66. 

रिओ येथे २०१६ मध्ये झालेल्या ऑलिंपिकमध्ये भारताला एकूण किती सुवर्णपदके मिळाली?

67. 

20 : 11 :: 102 : ?

68. 

एका आयताकृती खोलीची लांबी ५.५ मीटर आणि रुंदी ३.७५ मीटर आहे. त्या रूमला फरशी बसविण्यासाठी रु. ८०० प्रती चौरस मीटर या दराने किती रुपये खर्च येईल?

69. 

गोपी या शब्दाच्या विरुद्धलिंगी शब्द कोणता?

70. 

६ आणि ३४ यामधील ज्या संख्यांना ५ ने पूर्ण भाग जावू शकतो अशा संख्यांची सरासरी किती?

71. 

रेड क्राॅस या संस्थेचे मुख्यालय कोठे आहे?

72. 

“अश्वत्थ” या शब्दासाठी समानार्थी शब्द कोणता?

73. 

सध्या सीबीआय चे संचालक कोण आहेत?

74. 

खालीलपैकी कोणत्या दिनांकास राष्ट्रीय युवा दिन साजरा करण्यात येतो?

75. 

“मी गावाला पोहचलो असेल.” या वाक्यातील काळ ओळखा?

76. 

70 / (5 * 7) + 3 – 1  = ?

77. 

एका 10 सेंमी * 4 सेंमी * 3 सेंमी आकाराच्या विटेचे पृष्ठफळ (Surface Area) किती?

78. 

एका आगगाडीचा ताशी वेग १०८ किमी इतका आहे. तर त्या आगगाडीचा वेग किती मीटर प्रती सेकंद असेल?

79. 

एका गायीला ५६ मीटर लांबीच्या दोराने बांधले तर ती किती क्षेत्रावर गवत खाऊ शकेल?

80. 

भारतातील कोणत्या राज्यास सर्वाधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018