परभणी जिल्हा पोलीस भरती पेपर २०१७


41. 

पितृ + आज्ञा = …….

42. 

एका नावेत सरासरी २२ कि.ग्रॅ वजनाची २५ मुले बसली. नावाड्यासह सर्वांचे सरासरी वजन २४ कि.ग्रॅ झाले तर नावाड्याचे वजन किती कि.ग्रॅ असेल?

43. 

तेजः + निधी = ………

44. 

पुढील वाक्यातील काळ ओळखा. मनीषा माझ्या घरी येते.

45. 

वाक्याचा प्रकार ओळखा. जे चकाकते, ते सोने नसते.

46. 

१ ते ५० पर्यंतच्या संख्यांची बेरीज किती?

47. 

थाट्स ऑन पाकिस्तान या ग्रंथाचे लेखक कोण?

48. 

जर ४ मजूर रोज ६ तास काम करुन एक विहीर १० दिवसात खोदतात तर २ मजूर रोज ८ तास काम करुन तीच विहीर किती दिवसात खोदतील?

49. 

दोन संख्यांचा गुणाकार y/x असून एक संख्या  असेल तर दुसरी संख्या कोणती?

50. 

माझी आई माझ्या भावाच्या तिप्पट वयाची आहे. माझा भाऊ माझ्यापेक्षा पाच वर्षांनी लहान आहे. पण माझी बहिण माझ्यापेक्षा १ वर्षाने मोठी आहे. जर माझ्या बहिणीचे वय २१ वर्ष असेल तर माझ्या आईचे वय किती?

51. 

समास ओळखा. तोंडपाठ

52. 

KP=11, LO=12, HS=?

53. 

खालीलपैकी कोणास सन २०१६ चा अर्जुन पुरस्कार मिळाला आहे?

54. 

‘आडरानात शिरणे’ या वाक्याप्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.

55. 

खालीलपैकी २०१५ चा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्काराचे विजेते कोण?

56. 

‘देव’ या नामाचे अनेक वाचन कोणते?

57. 

सौरभचे वय नितीनच्या वयाच्या दुप्पट आहे, तीन वर्षापूवी त्याचे वय नितीनच्या वयाच्या तिप्पट होते. सध्या सौरभचे वय किती असेल?

58. 

अक्षरांना ……. असे म्हणतात.

59. 

किसनने शेतीच्या कामासाठी रु. ५४०० द.सा.द.शे. १२ दराने कर्जाऊ घेतले, ३ वर्षाच्या शेवटी कर्जमुक्त होण्यासाठी त्याने किती रक्कम परत करावी?

60. 

कणीक तिंबणे या वाक्याप्रचाराचा अचूक अर्थ सांगा.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018