नागपूर रेल्वे पोलीस भारती पेपर २०१७


61. 

“राजाची स्तुती करणारा” या शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द निवडा?

62. 

दोन संख्यांचा म.स.वी. ६ व ल.स.वी. १८० आहे. तर त्या संख्या कोणत्या आहेत?

63. 

जर CAT = 24 ,DOG = 26 तर HORSE साठी कोणता अंक असेल?

64. 

2x + 3 हि विषम संख्या आहे , तर त्यापुढे क्रमाने येणारी विषम संख्या कोणती?

65. 

घोड्याला वाघ म्हटले , वाघाला सिंह म्हटले , सिंहाला हरीण म्हटले , हरणाला बैल म्हटले तर टांग्याला काय जुंपले आहे?

66. 

देशातील दहशदवादी संघटनांचा तपास करणारी केंद्रीय यंत्रणा कोणती?

67. 

सापाचा खेळ करणारा?

68. 

पुढील गटात न बसणारे पद ओळखा?

69. 

मधुमेह आजार हा कोणत्या द्रवाच्या कमतरतेमुळे होतो?

70. 

राज्य, जिल्हा, तालुका यांचा सहसंबध दर्शविणारी आकृती ओळखा?

71. 

एका शेतात २० कोंबड्या , १५ गायी व काही गुराखी उभे आहेत , सर्वांच्या पायांची एकत्रित संख्या हि सर्वाच्या डोक्याच्या एकत्रित संख्येपेक्षा ७० ने जास्त आहे तर त्या ठिकाणी किती गुराखी असतील?

72. 

निती आयोगाचे अध्यक्ष कोण?

73. 

राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा कोणता?

74. 

तीन क्रमवार विषम संक्यांची बेरीज १४७ आहे, तर मधली संख्या कोणती?

75. 

प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल? 

76. 

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कोण आहे?

77. 

मुलगा पुस्तक वाचतो. या वाक्यातील प्रयोग ओळखा?

78. 

0.16 / 4.8 =?

79. 

एका धावपटूने ४०० मीटर अंतर ९० सेकंदात पार केले तर त्याचा धावण्याचा ताशी वेग काय होता?

80. 

निलाशने एका परीक्षेत ३० प्रश्न सोडविले. बरोबर असलेल्या उत्तराकरिता ८ गुण मिळतात व चूक उत्तराबाबत मिळालेल्या गुणांपैकी २ गुण कापले जातात त्या परीक्षेत एकूण १६० गुण मिळाले असता त्याची किती उत्तरे बरोबर येतील?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018