गोंदिया जिल्हा पोलीस भरती २०१७


81. 

द.सा.द. शे. ३ दराने २५०० रुपयाचे १४६ दिवसात किती सरळ व्याज होईल?

82. 

“ओनामा करणे” या वाक्प्रचाराचा पुढीलपैकी अर्थ कोणता?

83. 

खालीलपैकी इतरेतर द्वंद्व समासाच उदाहरण कोणता ते ओळख?

84. 

एक टाकी पहिल्या नळाने ६ तासात भरते व दुसरया नळाने ती टाकी १२ तासात भरते तर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू ठेवल्यास किती तस्त टाकी भरेल?

85. 

अनिलच्या बायकोच्या भावाची आई अनिलची कोण?

86. 

१ ते १०० पर्यंतच्या संखेम्ध्ये १ हा अंक किती वेळा यतो?

87. 

मालिकेतील चुकीची संख्या ओळखा?

३६ , ६४ , १०० , १२५ , १४४

88. 

सीरॉसीस (Cirrhosis) हा रोग खालीलपैकी कोणत्या मानवी अवयवाला होतो?

89. 

बटाट्याला गुलाब म्हटले, गुलाबाला आंबा म्हटले, आंब्याला गुळ म्हटले आणि गुळाला गवत तर खालीलपैकी मानवाने तयार केलेली वस्तू कोणती?

90. 

महाराष्ट्र राज्याचे सध्याचे मुख्य सचिव कोण आहेत?

91. 

कोसबाडच्या टेकडीवरून हा ग्रंथ कोणी लिहिला?

92. 

वसंततीलका वृत्तात यती कितव्या अक्षरावर येते?

93. 

“बालिश बहु बायकांत बडबडला” या वाक्यातील अलंकार ओळखा?

94. 

एका दुकानदाराने दोन वस्तू प्रत्येकी ३१२० रु. ला विकल्या मुळे एका वस्तूवर २०% नफा झाला व दुसर्या वस्तूवर ३०% नफा झाला. दोन्ही वस्तूची एकूण खरेदी किंमत शोधा?

95. 

सप्तमी विभक्तीचा खालीलपैकी कोणता एकवचनी विभक्ती प्रत्यय आहे?

96. 

महाराष्ट्र राज्याच्या गृहविभागाचे अप्पर मुख सचिव कोण?

97. 

महाराष्ट् राज्याची मुख्य न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कुठे आहे? पुणे

98. 

अ व ब भाऊ भाऊ आहेत. क व ड ह्या बहिणी बहिणी आहेत , अ चा मुलगा हा ड चा भाऊ आहे तर ब हा क चा कोण लागतो?

99. 

एका वक्ती त्याच्या घरापासून उत्तरेकडे ५ कि.मी. चालत गेला , तेथून तो उजवीकडे वळला व १७ कि.मी. चालत गेला व पुन्हा उजवीकडे वळून ५ कि.मी. चालला , तर त्याचे घरापासून स्थान कोणते?

100. 

3km + 4m + 500cm =? मीटर

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018