गोंदिया जिल्हा पोलीस भरती २०१७


41. 

एका वस्तूच्या  किमतीत सुरवातीस २०% कपात केली व नंतर १०% वाढ केली तर मुळच्या किमतीत किती % फरक पडल?

42. 

0.0050 + 0.505 + 5.05 + 0.05 + 5.5 = ?

43. 

“कमळ” शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द कोणता?

44. 

१९३६ मध्ये फैजपूर येथे भरलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते?

45. 

कालीसरार हा प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?

46. 

रमेश व राजू यांच्या वयाचे गुणोत्तर ११.१३ आहे, रमेशचे वय ३३ वर्ष असल्यास राजू चे वय किती असेल?

47. 

किल्ल्यांचा जुगडा तसा केळ्यांचा -?

48. 

‘कोरणीघाट’ हा गोंदिया जिल्ह्याचे कोणत्या तालुक्यात आहे?

49. 

“अव्हेर” या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

50. 

खालील समूहातील विसंगत शब्द ओळख?

51. 

एका संख्येचे २५% म्हणजे ७५ तर ती संख्या कोणती?

52. 

कऱ्हाड येथे खालीलपैकी कोणत्या नद्यांचा संगम होतो?

53. 

“सर्वदा” हे कोणते क्रियाविशेषण अव्यय आहे?

54. 

कमलाचे वय १६ वर्षापूवी १९ होते तर ती किती वर्षांनी ६५ वर्षाची होईल?

55. 

अ, ब, क, ड, ई ह्या पाच व्यक्ती एका पाच मजली इमारतीमध्ये राहतात ( तळमजला + ४ ) प्रत्येकजण वेगवेगळ्या मजल्यावर राहतो , ब च्या वरच्या मजल्यावर क तर खालच्या मजल्यावर अ राहतो , क हा सर्वात वरच्या मजल्यावर राहत नाही. ड हा तळमजल्यावर राहतो तर सर्वांत वरच्या मजल्यावर कोण राहतो?

56. 

माजी पंतप्रधान श्री अटलबिहारी बाजपेयी यांचा जन्मदिवस २५ डिसेंबर कोणता दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो?

57. 

१३० मी. लांबीच्या एका पुलास ताशी ३६ कि.मी.वेगाने जाणारी ११० मी. लांबीची एक आगगाडी किती वेगात ओलांडेल?

58. 

खालील वर्नापैकी मृर्धन्य वर्ण कोणता तो ओळखा?

59. 

SBI (स्टेट  बँक ऑफ इंडिया) मध्ये नुकत्याच विलीन झालेल्या बँकामध्ये खालीलपैकी कोणत्या बँकेचा समवेश आहे?

60. 

खालीलपैकी कोणते आवृतीवाचक संख्याविशेषण आहे?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018