भंडारा जिल्हा पोलीस भरती पेपर २०१७


1. 

खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द कोणता?

2. 

महाराष्ट्र राज्यात तुळशीवन कोठे उभारण्यात येत आहे?

3. 

सर्वत्र काळोख पसरला होता. अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.

4. 

खालीलपैकी कोणते कठोर व्यंजन तालव्य आहे?

5. 

जगन्नाथ हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे?

6. 

खालील वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

आज सारखे गडगडते.

7. 

दृढ्ढाचार्य या अलंकारिक शब्दाचा अचूक अर्थ

8. 

एका वर्तुळांच्या त्रिज्यांचे गुणोत्तर २:३ आहे, तर त्यांच्या परीघांचे गुणोत्तर किती?

9. 

खालीलपैकी कोण महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक आहेत?

10. 

कोल्हापूरच्या हेमल इंगळे या युवतीने कोणती स्पर्धा जिंकली?

11. 

27 : 3 :: 125 : ?

12. 

बहिणीच्या नवऱ्याने सासरे यांच्याशी बहिणीच्या सख्या भावाचे नाते काय?

13. 

भारतीय राज्यघटनेत ……. या अनुच्छेदामध्ये धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार स्पष्ट करण्यात आला आहे?

14. 

देशातील पहिली अंत्योदय एक्सप्रेस कोणत्या मार्गावर धावत आहे?

15. 

एका संख्येला ५८ ने भागल्यास भागाकार २८ येतो व बाकी १६ उरते तर त्या संख्येला १४ ने भागल्यास बाकी किती उरते?

16. 

‘राजघराण्यात अत्तराचे दिवे लागत होते.’ यातील धन्वार्य ओळखा.

17. 

सीमाच्या मामाचा मुलगा विकास आहे, तर विकासाची आई सीमाची कोण?

18. 

पुणे करार कोणामध्ये घडून आला?

19. 

एक वस्तू २० रुपयास विकल्याने विक्रीवर १/५ नफा झाला तर त्या व्यवहारात शे.नफा किती झाला?

20. 

मराठी भाषा खालीलपैकी कोणत्या भाषांमधून विकसित झाली आहे?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018